Малко детайли по повод методите за определяне на риска от рецидив

 

За определянето на този риск има проведени редица проучвания, като консеснусно са приети критериите за определяне на риска от рецидив при възрастни пациенти претърпели резекция на ГИСТ на Националните здравни институти на САЩ (United States National Institutes of Health (NIH)):

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ОТ РЕЦИДИВ – КЛАСИФИКАЦИЯ ПО FLETCHER - 2002

Степен на риск от рецидив

Размер на първичен тумор

Митотичен индекс (бр. митози на 50 hpf*

Много нисък риск

< 2 см

< 5 бр. / 50 hpf

Нисък риск

2 – 5 см

< 5 бр. / 50 hpf

Граничен (умерен) риск

< 5 см

5 – 10 см

6 – 10 бр. / 50 hpf

< 5 бр. / 50 hpf

 

Висок риск

5 см

10 см

Всеки размер

5 бр. / 50 hpf

Всеки митотичен индекс

>10 бр. / 50 hpf

*поле с голямо увеличени

и на Института на въоръжените сили по патология ( Armed Forces Institute of Pathology ):

ГИСТ – ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА ОТ РЕЦИДИВ – AFIP - 2006

Степен на риск от рецидив

Размер на тумора

Митотичен индекс

Локализация на тумора

Риск от рецидив в %

Много нисък риск

< 2 см

</= 5 бр./50 hpf *

Всяка

0%

 

Нисък риск

2 – 5 см

2 – 10 см

< 2 см

</= 5 бр./50 hpf

</= 5 бр./50 hpf

> 5 бр./50 hpf

Всяка

Стомах

Стомах

1.9% - 4.3%

3.6%

0%**

 

Граничен (умерен) риск

>10 см

< 2 см

5 – 10 см

</= 5 бр./50 hpf

> 5 бр./50 hpf

</= 5 бр./50 hpf

Стомах

Стомах

Тънко черво

12%

16%

24%

 

 

Висок риск

>10 см

< 2 см

2 – 5 см

5 – 10 см

>10 см

</= 5 бр./50 hpf

> 5 бр./50 hpf

> 5 бр./50 hpf

> 5 бр./50 hpf

> 5 бр./50 hpf

Тънко черво

Тънко черво

Тънко черво

Всяка

Всяка

52%

50%***

73%

55% - 85%

86% - 90%

*поле с голямо увеличение.

**преди въвеждането на иматиниб за лечение на неоперабилен и/или метастатичен ГИСТ.

***няма достатъчен брой проследени пациенти.

 През 2009 г., Gold JS et al., разработват и публикуват номограма за определяне времето до прогресия на болестта на базата на размерите на първичния тумор, митотичния индекс и локализацията му. С помоща на нея може да се предвиди каква е вероятността в % , туморът да не се появи отново през следващите 2 и 5 години. Този интервал се нарича време, свободно от прогресия.

На базата на тази номограма, на интернет страницата на Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre има публикуван своеобразен калкулатор, с който при въвеждане на параметрите на тумора, сами можете да изчислите този период.

ЗАБЕЛЕЖКА: Калкулаторът изчислява вероятността да НЕ получите рецидив. Всички останали методи, дават информация затова каква е вероятността да се получи рецидив.

 

Сами разбирате колко важно е правилното оценяване на риска от рецидив. Разбира се, тази оценка се прави от вашия лекуващ онколог, а разясненията и линковете по-горе са по-скоро за ваша информация и успокоение. Ако имате желание, тук можете да гледате видео с презентация на Проф. Martin E. Blackstein за резултатите от едно от най-големите дългосрочни проучвания, допринесли за консенсусни промени по отношения на оценяването на риска от рецидив при ГИСТ.

Схемата на прием на иматиниб при провеждане на превантивна терапия е 400 mg (4 таблетки) веднъж дневно, изпити по време на най-обилното ви хранене за денонощието с голяма чаша вода. Лекарството ще получавате всеки месец след преглед от онколог и кръвни изследвания, от които да е видно, че проследяваните показатели позволяват да продължите лечението. През период от 3-6 месеца той ще назначава контролни изследвания с компютърен томограф.Какво е иматиниб
Иматиниб – механизъм на действие
В кои случаи се провежда лечение с иматиниб
Какъв е достъпът на пацинтът с гист до иматиниб
Как и кога се приема иматиниб
Предоперативно (неоадювантно) лечение с иматиниб
Превантивно (адювантно) лечение с иматиниб
Лечение на метатстатичен гист с иматиниб

------------------------------------------------------------------------

Гливек – кратка характеристика на продукта , Насоки за добра клинична практика при диагностика, лечение и проследяване на ГИСТ и Twelve versus 36 months of adjuvant imatinib (IM) as treatment of operable GIST with a high risk of recurrence: Final results of a randomized trial (SSGXVIII/AIO).

 
This template downloaded form free website templates