Лечение

 

На вас ви предстои лечение, което ще спаси живота ви! Затова, задължително трябва да обсъдите всичките му възможности, а най-добре би било да предприемете и консултация от типа „Второ мнение”.

След като туморът е открит и стадиран, предстои да бъде обсъден вашия лечебен план. Различните опции се определят както от общото състояние на пациента, така и от някои характеристики на тумора – големина, анатомично разположение, дали вече има метастази и, ако е направена биопсия – данните от хистологичното и имунохистохимичното изследване на туморната тъкан.

Лечението на ГИСТ, основно бива хирургично и лекарствено, като лекарствата са от вида на прицелните противотуморни медикаменти – т.нар. таргетна терапия. Традиционно прилаганата при ракови заболявания химиотерапия има съвсем ограничено приложение , а лъчетерапията за сега се прилага при разпространение на болестта в костите. Всъщност, ползите от лъчелечението при ГИСТ тепърва предстои да се дефинират – през 2012г. на конгрес организиран от Европейското общество по медицинска онкология ( ESMO) , в свое резюме екипът на проф. Hohenberger (Германия) представи положителни резултати от приложението на селективна вътрешна лъчетерапия ( selective internal radiotherapy – SIRT) за лечение на чернодробни метастази резистентни към лечение с прицелни медикаменти с (Selective internal radiation therapy (SIRT) for gist liver metastases resistant to tyrosine kinase inhibitors).

В зависимост от вашия индивидуален случай, медицинските специалисти, които ще ви лекуват, могат да бъдат:

- Хирург – лекар, който лекува раковите заболявания чрез хирургична операция;

- Медицински онколог – лекар, който лекува раковите заболявания посредством лекарства;

- Гастроентеролог – лекар, специалист в областта на лечението на болестите на органите на храносмилателната система;

- Рентгенолог – специалист, който работи с медицинска апаратура, даваща информация за вътрешните ви органи под формата на медицински изображения.

- Лъчетерапевт – специалист, който лекува рака с лъчетерапия.

В зависимост от начина по който понасяте лечението, индивидуалното ви състояние и хода на самата болест, може да ви се наложат консултации с редица други специалисти – специалист по хранене, дерматолог, кардиолог, ендокринолог

ЗАБЕЛЕЖКА: На страниците на секция „Лечение” ще се запознаете с целите и възможностите на хирургичното и лекарственото лечение на ГИСТ. Ще намерите информация и за някои нежелани странични реакции от него. Това обаче са само общи сведения - те не се отнасят за всеки индивидуален случай и не могат да заместят преценките и решенията на вашите лекари! Затова, при всеки проблем се обръщайте към тях и следвайте техните съвети!

 
This template downloaded form free website templates