Когато четем медицинска литература

 


Много пациенти се изкушават и четат медицински публикации и резултати от клинични изпитвания на лекарствата за ГИСТ. Понякога това е доста стряскащо, а и ненужно. Нека не забравяме, че това са само статистики. Статистиката е необходима на науката, на лекарите, на фармацевтичните компании, за да регистрират лекарството си, но на пациента тя не е необходима. В тези публикации винаги става дума за средни величини (средно време до прогресия, средна преживяемост и т.н.). Нека не забравяме, че ние, хората сме част от природата, а в природата няма такива правила, които да важат за всички в нея. За природата средните величини са нещо, което човекът се мъчи да наложи върху многобройните различни единични случаи. Статистиката е математика, а ние, хората, не сме математика и когато четете докладите от проучванията, добре е да погледнете и графиките към тях. На тях, освен, че са отчетени средните стойности (напр. от 100 души, 50 са преживели до 5 години, другите 50 повече от 5 години), ясно се вижда как самата крива на тези стойности никога не достига „0”, тя продължава и стига до там, до когато е провеждано проучването. Не се знае колко дълга би била, ако наблюдението продължи.
Проучването е прекратено, защото е изпълнило целите си. Помислете си за тези графики и се опитайте да не се асоциирате с цифрите в проучването, а с тази по-дълга и недостигаща до „0” част. В тази част са тези хора които са извън статистиките. Те продължават да живеят дълго след приключването на изследванията. С тях никой не се занимава, никой не ги вкарва в статистики, за медицината тях сякаш ги няма. Но те са тук – има ги и живеят напук на всякакви статистики и стандарти. Целта на тези клинични изпитвания не е да се каже кой колко ще живее, а да се докаже, че лекарствата имат терапевтичен ефект, да се определи точната доза и др. Разбира се, тези параметри са задължителни за съвременната медицина, но не и за нас. Затова, ако вместо да се вглеждате в цифри и проценти из медицинските публикации се вгледате в себе си, в това как вие се чувствате, ако се доверите на лекуващия ви екип и мобилизирате всичките си жизнени функции за подобряване на здравето си, като нищо ще промените тази статистика! В крайна сметка, никой на този свят не би могъл да каже кой в коя част от тази крива би попаднал и вероятността някой да попадне в тази дълга и нестигаща до “0” част е еднаква за всички.

Не забравяйте и фактът, че медицинските публикации са предназначени преди всичко за медицинските специалисти. Тяхното разбиране е трудно за нас. Често ние не можем да разберем дори епикризите си, камо ли да се потопим в безбройните специализирани публикации. Това не значи, че не трябва да сте информирани – напротив! Казват, че най-добрият пациент е информираният пациент!РАКЪТ НЕ Е СМЪРТНА ПРИСЪДА
КАКВО ГУБИМ И КАК ПАК ДА ГО НАМЕРИМ
СТРАХ ОТ РЕЦИДИВ ИЛИ ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ
СТРАХ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СКЕНЕРА
ЛЕЧЕНИЕТО НА ГИСТ И ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАШЕТО ТЯЛО
СЕКСУАЛНИЯ ЖИВОТ
КАК ДА КАЖЕМ НА НАШИТЕ ДЕЦА, ЧЕ СМЕ БОЛНИ ОТ РАК
КАК ДА КАЖЕМ НА ДЕТЕТО СИ, ЧЕ Е БОЛНО ОТ РАК
КОГАТО ЧЕТЕМ МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА
КРАЯT

 
This template downloaded form free website templates