Лечение със сунитиниб

 

Сунитиниб (с търговско наименование „Сутент”) е лекарство, което се използва за лечение на гастроинтестинални стромални тумори, когато лечението с иматиниб вече не е ефективно или пациентът има непоносимост към него. Сунитиниб, както и иматиниб, не е химиотерапия. Сунитиниб е прицелно противотуморно лекарство*. Неговото въздействие върху туморните клетки на ГИСТ, резистентни към лечението с иматиниб носи нови надежди за хората с напреднало заболяване.Какво е сунитиниб
Сунитиниб – механизъм на действие
В кои случаи се провежда лечение със сунитиниб
Как и кога се приема сунитиниб
Какъв е достъпът на пацинтът с гист до сунитиниб
Сунитиниб за лечение на гист при млади пациентиЛечение с иматиниб Лечение със сунитиниб Лечение с регорафениб Оценяване на ползата от лекарственото лечение на ГИСТ Лекарствена резистентност Клинични изпитвания и лекарства в изпитание

-----------------------------------------------------------------

*прицелните противотуморни лекарства или т.нар. прицелни (таргетни) терапии са група медикаменти създадени за да блокират тези процеси в раковите клетки водещи до туморен растеж, метастазиране и разпространение на рака. Тяхна цел са генетичните изменения (мутации) в раковата клетка, причина за нейната злокачественост.


 
This template downloaded form free website templates