Речник на някои медицински термини

 

С
Салпигектомия - операция, при която се отстранява маточната (фалопиевата) тръба.

Салпинго-оофоректомия - операция, при която се отстраняват маточната тръба и яйчника.

Сарком – злокачествен тумор произлизащ от съединителната тъкан (мускулна, мастна, костна, кръвоносни съдове, мервна система). ГИСТ също са сарком. Саркомите са едва 1% от всички злокачествени солидни тумори. Останалите 99% са карциноми.

Сероза – ципа, която постила телесните кухини, каквато е и перитонеалната кухина в която са органите най-често засегнати от ГИСТ. Серозен – произлизащ от серозната ципа.

Сигнална трансдукция - процес, при който извънклетъчен сигнал се преобразува във вътреклетъчен сигнал. Извънклетъчният сигнал може да бъде подаден от хормон, невротрансмитер, растежен фактор и др. Свързването на извънклетъчния сигнал към мембранен рецептор води до промени в рецептора. Това задвижва серия от реакции чрез които информацията, носена от извънклетъчния сигнал, се преобразува във вътреклетъчен сигнал, предизвикващ биологичен отговор. Напр. КИТ е рецептор на растежния фактор на стволовите клетки, извънклетъчният сигнал е подаден от растежния фактор на стволовите клетки, преминава през клетъчната мембрана посредством рецептора КИТ и навлиза във вътрешността на клетката където се активират редица менанизми и предизвиква напр. к летъчно деление .

Сипатикова нервна система (симпатикус) - с импатиков дял на вегетативната нервна система, който учестява сърдечната дейност, разширява бронхите и улеснява дишането, потиска моторната и секреторната функция на храносмилателния тракт, води до задръжка на урина чрез съкращение на сфинктера на пикочния мехур и дилатация на детрузора, разширява зеницата, повишава вътреочното налягане и др.

Симптом - болестен признак. Различават се субективни (усещани от болния) и обективни (установени от лекаря при преглед) симптоми.

Симптоматичен - отнасящ се до симптом, напр. симптоматично лечение – лечение на симптомите на болестта, а не на причината.

Синдром - сбор от симптоми, които се дължат на една и съща причина и които се наблюдават едновременно или последователно. Напр. Синдром на Карней – Стратакис е подвид на ГИСТ.

Солитарен – единствен. Напр. когато ГИСТ се открие преди да е метастазирал, първичният тумор е солитарен.

Спазмолитици - лекарства, премахващи болезнени спазми на гладката мускулатура, напр. на червата, на жлъчния мехур, на пикочните пътища и др.

Спазъм – неволево свиване на мускул.

Спорадичен – процес който възниква произволно, без някаква система от причини. По отношение на гист, повечетто случаи са спорадични, без проява на фамилна обремененост, без да са свъзани със спецификата на околната среда или начина на живот.

Средностение медиастинум. Средната част на гръдната кухина. Представлява пространството, което се ограничава отпред от гръдната кост, отзад от гръдните прешлени, странично от медиастиналните плеври на десния и левия бял дроб.

Стома – оформен по хирургичен път изкуствен отвор, обикновено в абдоминалната стена.

Строма – съединителната тъкан в тялото, която има поддържаща функция за органите и системите в него.

Стромален – произлизащ от стромата.

Сфинктер – пръстеновиден мускул, разположен около отвърстието на орган, напр. сфинктер на пикочния мехур, на хранопровода, на ануса.

Сълзотечение (епифора) - изтичане на сълзи поради увеличено слъзообразуване или нарушена проходимост на слъзните пътища. Може да се появи, като нежелана реакция от лечението на ГИСТ с иматиниб.


 
This template downloaded form free website templates