Речник на някои медицински термини

 

П
Палиативен - облекчаващ - понижаващ тежестта на симптомите на заболяването, без да води до излекуване.

Палмарен - отнасящ се до дланта. Напр. честа нежелана реакция от лечението на ГИСТ със сунитиниб и регорафениб е Пармаро-плантарната еритродизестезия – кожна реакция, която засяга ходилата и дланите на пациента.

Палпация – метод на изследване чрез опипване структурите на човешкото тяло. Извършва се с дланта на ръката и с върха на пръстите. Получава се информация за формата, повърхността, консистенцията, подвижността на изследваната структура, за наличието на болезненост, на пулсации и др.

Патогенен – причиняващ болест.

Патология – наука, която се занимава с болестните процеси в организма и и причинените от тях структурни и функционални промени. Туморите са структурни промени.

Перисталтика - вълнообразно съкращение на стените на храносмилателните органи за придвижване на храната и изхвърлянето на отпадъците от организма. Интестициалните клетки на кахал, от които произлизат гист имат отношение към перисталтиката на червата.

Перитонеум – коремница. Мембранна ципа която покрива стените на коремната кухина. На места се прехвърля и върху вътршните органи като ги обвива. Тази част която покрива коремните стени се нарича пристенна коремница (периетален перитонеум), а покриващата вътрешните органи — органна коремница (висцерален перитонеум). Перитонеумът има голяма повърхност (1,7 – 1,8 кв.м), която е почти колкото повърхността на тялото.

Перитонеална кухина – пространството което е заградено от двете части на перитонеума.

Полиморфизъм - с това понятие се обозначават разликите във формата и големината на злокачествените клетки в рамките на един и същи тумор. Честа находка при тях е наличието на гигантски клетки с уродливи, дори многобройни ядра.

Пилор - мястото, където стомахът преминава в дванадесетопръстника (дуоденума).

Прогноза – предположение за това как евентуално би се развила болестта. Предвиждане на изхода от болестта.

Прогностичен фактор - демографски или медицински показател, за който научно (статистически) е доказано, че влияе върху преживяемостта на онкологично болния пациент, независимо от лечението. При ГИСТ, установяването на мутация в КИТ се явява прогностичен фактор по отношение отговора от лечението с иматиниб .

Пролиферация – нарастване на тъканите чрез деление на клетките. Злокачествените клетки имат висока пролиферативна активност. При повечето ГИСТ се наблюдава постоянна и независима активност на определени рецептори на растежни фактори (КИТ И PDGFR) които стимулират клетъчната пролиферация.

Първичен тумор – този тумор който произлиза от първичното огнище, от това място на което туморът първоначално е възникнал. Напр. ГИСТ на стомаха означава, че именно стомахът е мястото от което е започнало развитието на болестт а. Нарича се още тумор-майка.

Пърформънс статус (ps) - мярка за общото физическо състояние и степен на благополучие на онкологично болния пациент. От лечебна гледна точка, пърформанс статуса се определя като добър – подходящ за химиотерапия и лош – подходящ само за най-добри поддържащи грижи (палиативна терапия).


 
This template downloaded form free website templates