Речник на някои медицински термини

 

О
Обструкция - препятствие, запушване, задръстване. Напр. ГИСТ може да запуши тънкото черво и да е причина за обструкция на тънки черва.

Обтурация – запушване на кръвоносни съдове, канали, кухи органи и кухини.

Оментум - було, донякъде дублира перитонеума. Различават се малко було и голямо було – покрива отпред напречното ободно черво и тънкочревните бримки.

Оментектомия – оперативно отстраняване на оментума.

Онкоген – ген, който е способен при определени условия (мутации) да превръща нормални клетки в злокачествени. По отношение на ГИСТ, онкогени са c-kit и PDGFRA.

Онкологичен комитет - мултидисциплинарна структура, включваща специалисти от различни клонове на онкологията, чиято задача е да обсъди всеки новодиагностициран случай със злокачествена болест и въз основа на задълбочен научно-клиничен анализ да определи най-правилната терапия.

Онкология – медицинска онкология – наука изследваща злокачествените заболявания. Тя се занимава с диагностиката, лечението и профилактиката на злокачествените заболявания.

Остър корем - клиничен синдром с внезапно начало, проявяващ се със силна локализирана коремна болка и мускулна ригидност, който в повечето случаи налага хирургична интервенция. Острият корем често предшества операция за отстраняване на ГИСТ.


 
This template downloaded form free website templates