Речник на някои медицински термини

 

Н
Невралгия – силна болка, която се разпространява по хода на някой нерв.

Невробластом – злокачествен тумор, засяга деца до 5 годишна възраст.

Невроглиом – доброкачествен тумор на централната нервна система.

Некроза – локална смърт на група от клетки, тъкани или органи в организма. По отношение на злокачествените образувания, некроза се наблюдава тогава когато туморът е нарстнал толкова много, че вътрешността му не може да се храни и там клетките умират.

Неоплазма – новообразувание, тумор. Неоплазмите невинаги са злокачествени. Всяко анормално разрастване на тъканите е тумор. Неоплазми са както злокачествените, така и доброкачествените тумори.

Неутропения – понижено ниво на неутрофилните левкоцити. Лечението на ГИСТ с иматиниб може да причини неутропения.

Нефректомия – оперативно отстраняване на бъбрек.


 
This template downloaded form free website templates