Речник на някои медицински термини

 

Л
Латентен - скрит, безсимптомен . Понякога ГИСТ може да се развива дълго време без да предизвика никакви симптоми.

Латерален - страничен, разположен по-далеч от срединната линия, намиращ се отстрани.

Левкемия - злокачествено заболяване на кръвта, при които има неконтролируемо делене на бели кръвни клетки (левкоцити) в кръвотворните органи и извън тях.

Левкопоеза - образуване на левкоцити в костния мозък. Лекарственото лечение на ГИСТ може да повлияе левкопоезата.

Левкопения – понижено количество на левкоцитите в кръвта. Лекарственото лечение на ГИСТ може да причини левкопения.

Левкоцит - клетка на имунната система, която участва в защитата на организма от инфекции и чужди тела. Биват гранулоцити (неутрофилни, еозинофилни и базофилни), лимфоцити (В-лимфоцити и Т-лимфоцити) и моноцити. Левкоцитите редовно се проследяват по време на лекарственото лечение на ГИСТ.

Левкоцитоза – повишени количество левкоцити в кръвта, често признак за възпалителен процес.

Лезия –увредена тъкан. Наличието на лезия не означава наличие на злокачествен тумор.

Леомиома – доброкачествен тумор на гладката мускулатура. В миналото се е случвало с тази диагноза да се объркат ГИСТ.

Лейомиосарком – злокачествен сарком на гладката мускулатура. Преди откритието през 1998г., че клетките на ГИСТ имат висока експресия на CD117 и това да ги обособи като отделно заболяване, повечето гист са били диагностицирани като лейомиосарком.

Лумен – това е термин за светлото пространство на кухите органи в тялото като кръвоносни съдове, черва и др.


 
This template downloaded form free website templates