Речник на някои медицински термини

 

Ф
Фасция - ципа, която обвива мускули и други органи – съединителна тъкан .

Фебрилен – когато е повишена телесната температура.

Фекалии – изпражнения, екскременти.

Фистула – патологичен тесен канал, който свързва кухи органи или телесни кухини помежду им или с повърхността на тялото.

Флексура – извивка, кривина.

Фокален – ограничен на едно място. Напр., когато има няколко тумора и само един от тях започне да наратсва, става дума за фокална прогресия.

Фузиформен – с вретеновидна форма – често ГИСТ морфологично е изграден от вретеновидни / фузиформени клетки.

Фундус – дъно, напр. дъно на стомаха.


 
This template downloaded form free website templates