ДНК анализ при ГИСТ в чужбина

 


За да направите тест в чужбина, трябва да установите контакт с лаборатория, която извършва такива анализи. За нас, като българи, най-лесно е това да стане в Европа, но, ако искате, може да се обърнете и към лаборатории в САЩ.
Ето какво трябва да направите:
• Вземете си парафинови блокчета с туморна тъкан от операция или биопсия на вашия ГИСТ. Това може да стане в болницата, в която сте оперирани. Взимате си епикризата и отивате при патолога, който ви е направил хистологичния и имунохистохимичния анализ и му казвате, че ви трябва блокче за генетичен анализ с много туморни клетки. Предупредете го, че блокчето няма да бъде върнато в неговата лаборатория.
• Направете си превод на английски език на ключовите за вашия случай медицински документи – епикриза, хистология, скенер показващ прогресия и др. каквото прецените.
• Установете първоначален контакт с лабораторията, на която сте се спрели. Това може да направите чрез имейл или по телефона. С този контакт целите да разберете дали съответната лаборатория ще се съгласи да изследва вашия ГИСТ и при какви условия, т.е писмото трябва да е съвсем кратко, а епикризата и др. преведени медицински документи изпратете като прикачени файлове.
• След като получите положителен отговор от лабораторията, можете да пристъпите към изпращането им. Ползвайте някоя фирма за международни куриерски услуги. Там, можете да срещнете известна съпротива от служителите по повод транспортирането на биологична маса (вашите парафинови блокчета с туморна тъкан са биологична маса). Поискайте разговор с по-вишестоящ кадър във фирмата и кажете, че ще приложите към пратката документ, който да удостоверява, че тя не е заразна и не представлява опасност за никого. Документът може да бъде подписан и подпечатан от вашия онколог или дори от семейния лекар.
В процеса на кореспонденцията с лабораторията ще разберете дали тази услуга ще ви бъде извършена срещу заплащане. Най-много пациенти от България са се обръщали към Проф. Д-р Wardelmann в Германия. До този момент, заплащане не е изисквано. Пациент, направил опит да направи ДНК анализ във Великобритания споделя, че анализът е бил извършен, но с много допълнителни изисквания за документи от онколог, личен лекар и дори директор на болницата, в която се лекува. Изглежда лабораторията на проф. Maria Debiec-Rychter също е склонна да съдейства на пациенти от България.

ГЕРМАНИЯ
Prof Dr. med. Eva Wardelmann
Direktorin des Gerhard-Domagk- Instituts für Pathologie
Uniklinikum Münster
Albert-Schweizer-Campus 1
48149 Münster
Germany
eva.wardelmann@ukmuenster.de

БЕЛГИЯ
Contact Dr Raf Sciot or Dr Maria Debiec-Rychter,
Center for Human Genetics,
Catholic University of Leuven,
O & N Gasthuisberg,
Herestraat 49,
3000 Leuven,
Belgium
maria.debiec-rychter@med.kuleuven.beДекларация (пример) за безопасност на пратката

 
This template downloaded form free website templates