ДНК анализ при ГИСТ в България

 


Макар и нерегламентирано от стандартите за ГИСТ в България, у нас също може да направите генетичен анализ за някои мутации - c-kit, екзони 9, 11, 13 и 17.

За целта, първо си вземете парафиновите блокчета с туморна тъкан от операцията/ биопсията на вашия ГИСТ. Те се пазят в болницата в която е извършена интервенцията. За целтта, отидете при патолога в тази болница, покажете му епикризата си и му обяснете, е ви трябва парафиново блокче с много туморни клетки за генетичен анализ. Предупредете го, че блокчето няма да бъде върнато в неговата лаборатория. След това се обърнете към Гергана Станчева, постдокторант от Центърът по Молекулна Медицина, част от изследователския екип по онкогенетика.

Изследването не се заплаща от НЗОК, но не е скъпо (по данни от пациенти, около 120лв) и резултатите стават готови за около 10 до 14 дни.


 
This template downloaded form free website templates