Речник на някои медицински термини

 

Ч

Червена кръвна клетка (еритроцит) – основни съставни клетки на кръвта, съдържат предимно хемоглобин и служат за разнасянето на кислород до всички органи и тъкани в организма

Черво част от храносмилателната система. Цялата храносмилателна система е като един цялостен кух тръбест орган, а червото най-общо се разделя на дебело и тънко, като тънкото започва след стомаха и достига до илео-цекалната клапа, след което започва дебелото черво, чийто край е аналното отвърстие.

Черен дроб най-голямата жлеза в човешки орган. Участва в обмяната на въглехидратите, липидите, белтъците, в обезвреждането на токсични вещества и др. Обикновено черният дроб е първото място в което се развиват метастази на ГИСТ“

Чревна непроходимост (илеус) – преплитане на червата, което е сериозно коремно заболяване и изисква спешно хирургично лечение. При злокачествени заболявания се наблюдава механичен илеус.

 

 
This template downloaded form free website templates