Речник на някои медицински термини

 

Б
Бенигнен – доброкачествен. Бенигнените тумори на са злокачествени, не се разпространяват в околните тъкани и органи, не метастазират. Могат да станат причина за животозастрашаваща ситуация когато с обема си пречат на функциите на околните органи. При ГИСТ, при аутопсии и операции по други поводи са откривани малки формации от порядъка на милиметри (микро ГИСТ), които не са проявили злокачественост.

Биопсия – диагностична процедура. В болнична обстановка, от специалист, се взима малка част от тъкан или течност и се изследва под микроскоп. Биопсията е хирургична процедура и метод с който може да бъде взет материал за поставяне диагноза ГИСТ. 
This template downloaded form free website templates